REACH

 

REACH is een nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie en Evaluatie van en Autorisatie en beperkingen ten aanzien van CHemische stoffen. 

De nieuwe REACH regelgeving houdt in dat alle veiligheidsinformatiebladen (SDS) beschikbaar zijn voor uw klanten. Deze Safety Data Sheets (SDS) moeten onder andere gebruikersscenario's bevatten, zodat uw klant er zeker van kan zijn dat hun gepland gebruik van een bepaalde stof is geregistreerd.
Dit betekent dat het essentieel is om aan te tonen dat SDS zijn verzonden en dat de inhoud daarvan is vastgelegd.

De REACH verordening geldt voor elk bedrijf dat in de Europese Gemeenschap chemische stoffen, mengsels en/of voorwerpen produceert, importeert, levert of gebruikt. Afhankelijk van de situatie kan uw bedrijf één of meer in REACH gedefinieerde rollen hebben met de daaraan gekoppelde verplichtingen.

Onder de REACH regelgeving vallen de volgende verantwoordelijkheden:

  • Systematische verspreiding van veiligheidsinformatiebladen (SDS) naar afnemers, zodanig dat de verantwoordelijke hoofden van vestigingen ze hebben ontvangen voordat de chemische producten worden geleverd.
  • Online beschikbaarheid van geüpdate SDS van alle gevaarlijke producten zoals geleverd aan klanten.
  • Het adviseren van klanten hoe zij veiligheidsinformatiebladen kunnen verkrijgen.
  • Het beschikbaar stellen van papieren versies van veiligheidsinformatiebladen als de klant daarom vraagt.
  • Alarmering van klanten als een SDS dat is verstuurd of geraadpleegd wordt geüpdate.

Zoekt u een certificaat?

   zoeken