De certificerende instellingen voor de KOMO-keurmerken

 

De verschillende KOMO-keurmerken worden beheerd door Stichting KOMO. Het certificeren zelf van producten, processen en diensten wordt echter niet verzorgd door deze stichting maar door licentienemers. Zij verzorgen de beoordelingsrichtlijnen en het toetsen hieraan. Ook geven zij de KOMO-certificaten af.

Stichting KOMO controleert de beoordelingsrichtlijnen naar kwaliteitseisen en de licentienemers. Om te mogen opereren als licentiehouder moeten certificerende instellingen worden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Indien een KOMO-certificaat is afgegeven controleert de certificatie-instelling continu of u blijft voldoen aan de eisen. Is dat niet het geval, dan kan uw certificaat worden geschorst of zelfs ingetrokken.

Zoekt u een certificaat?

   zoeken