De verantwoordelijkheid voor een DoP


Alleen fabrikanten van producten die onder een geharmoniseerde norm vallen zijn verplicht om een CE-markering op hun product aan te brengen en een prestatieverklaring op te stellen. Voor fabrikanten van producten die niet onder een Europese geharmoniseerde norm vallen geldt die verplichting niet, ze kunnen wel vrijwillig kiezen voor de CE-markering op hun product .

Fabrikanten leveren met de CE-markering op hun product ook een eigen verklaring mee. Hiermee is hij direct aansprakelijk voor de door die fabrikant aangegeven prestatie van dit product. Als een bouwproduct toch niet blijkt te voldoen aan de prestaties zoals de fabrikant die heeft opgegeven in de CE-markering, kunnen maatregelen getroffen worden zoals het opleggen van een dwangsom of in het uiterste geval zelfs het van de markt halen van het product. De fabrikant wordt aansprakelijk gesteld voor de kosten van deze maatregelen en eventuele schade.

Zoekt u een certificaat?

   zoeken