De inhoud van een prestatieverklaring


Prestatieverklaringen bestaan uit de volgende onderdelen:

Algemene gegevens:

 • De referentie van het producttype
 • Het toepasselijke conformiteitbeoordelingssysteem (of –systemen)
 • Het referentienummer en de datum van afgifte van de geharmoniseerde norm of het Europees beoordelingsdocument
 • Het referentienummer van de specifieke technische documentatie

Specifieke gegevens van het product

 • Het beoogde gebruik
 • De lijst van essentiële kenmerken voor het beoogde gebruik als bepaald in de geharmoniseerde norm
 • De prestatie van tenminste 1 essentieel kenmerk, relevant voor het beoogde gebruik
 • De prestaties in niveaus of klassen (of een beschrijving) met betrekking tot de essentiële kenmerken, als vastgesteld door de Europese Commissie
 • De prestaties in niveaus of klassen (of een beschrijving) met betrekking tot de essentiële kenmerken en gerelateerd aan het beoogde gebruik, waarvoor bepalingen bestaan in de markt waar de fabrikant zijn product wil leveren
 • De in de lijst vermelde essentiële kenmerken waarvoor geen prestaties zijn bepaald, de benaming ‘NPD’ (No Performance Determined)
 • In geval van een Europese technische beoordeling: de prestaties in niveaus of klassen (of in een beschrijving) van alle essentiële kenmerken als aangegeven in die technische beoordeling

Lidstaten kunnen voorschrijven in welke taal de prestatieverklaringen op hun grondgebied moeten zijn opgesteld.

Zoekt u een certificaat?

   zoeken