De producten waarvoor een CE-markering verplicht is


Fabrikanten moeten hun producten voorzien van een CE-markering indien dit verplicht is volgens de Bouwverordening, maar kunnen dit ook vrijwillig doen.

Er bestaat een Europese geharmoniseerde norm van een bouwproduct:
Dan zijn fabrikanten of importeurs verplicht CE-markering toe te passen en een prestatieverklaring op te stellen.
In Nederland verstrekt normalisatie-instituut NEN normen. 

Producten zijn niet (geheel) gedekt door een Europese geharmoniseerde norm, of zij vallen onder een goedgekeurd 'European Assessment Document' (EAD):
Dan kunnen fabrikanten vrijwillig kiezen voor CE-markering via een 'European Technical Assessment' (ETA).
Deze kunnen zij aanvragen bij een Technical Assessment Body (TAB). Te vinden via de website van de European Organisation of Technical Assessment (EOTA).

Vrijwillig voldoen aan CE-normen bouwproducten
Voor een bouwproduct is (nog) geen Europese norm beschikbaar:
Dan kunnen de fabrikanten van bouwproducten vrijwillig een Europese technische beoordeling (ETA) aanvragen. Dit doen zij via de Europese Organisatie voor technische beoordeling (EOTA).

Een Europees beoordelingsdocument (EBD) bevat testmethoden waarmee fabrikanten hun product kunnen testen en beoordelen. Zo kunnen zij de prestatie bepalen. Dit document is nodig om de beoordeling aan te kunnen vragen. Als fabrikanten vrijwillig voldoen aan de voorschriften voor CE-markering, mogen zij dit merkteken aanbrengen op hun product.

Er komt een productnorm voor de ETA in de plaats:
Dan zijn fabrikanten verplicht een CE-markering op hun product aan te brengen. Uiteraard geldt dit alleen als dat product onder de productnorm valt.

Zoekt u een certificaat?

   zoeken