Overige informatie en links

 

Hieronder vindt u een overzicht van relevante organisaties en/of webites met aanvullende informatie over CE-markeringen:

Agentschap Nederland: overzicht van EU-richtlijnen en erkende instellingen (notified bodies) in Nederland die onderzoek kunnen verrichten t.b.v. CE-markering (zoek op CE-markering).

Communicatieplatform CE-markering: informatieplatform voor kwaliteitslabels van bouwprodukten.

Contactpunt Bouwproducten: uitleg over welke eisen uit de (bouw)regelgeving van toepassing zijn op specifieke bouwproducten en welke technische specificatie gebruikt dienen te worden voor de kwaliteitsomschrijving van het product.

Europese Normalisatie Instituut (CEN): ontwikkelt de normen voor producten waarvan de Europese commissie heeft bepaald dat er een geharmoniseerde norm voor moet gelden.

Europese Organisatie voor technische beoordeling (EOTA): vinden van een Technical Assessment Body (TAB) voor het aanvragen van een vrijwillige technische beoordeling

Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive (GNB CPD): vereniging van groot aantal aangemelde instanties.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: integrale tekst van de Regeling Bouwbesluit 2012

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit: informatieblad over CE-markering, waarin ook de grafische specificaties van het CE-teken zijn opgenomen.

Official Journal van de Europese Unie (OJEU): communicatiekanaal van de Europese Commissie waarin referenties van de Europese productnormen worden gepubliceerd.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: algemene richtlijnen, stappenplan en de controlerende instanties per productgroep.

Rijksoverheid: dossier Certificeren, keuren en meten.

Rijksoverheid Vraag en antwoord: veelgestelde vragen over CE-markeringen en de bijbehorende antwoorden.

KOMO: KOMO, CE markering en de erkende kwaliteitsverklaring.

Zoekt u een certificaat?

   zoeken