De testen en normen voor een CE-markering


Europese testmethode voor CE-markering bouwproducten
Fabrikanten die hun product willen voorzien van een CE-markering moeten hun producten volgens de Europese geharmoniseerde testmethoden testen. Deze methoden voor die test worden beschreven in de Europese technische specificaties (Europese geharmoniseerde productnormen en Europese beoordelingsdocumenten). In de ministeriële regeling (MR) bij het Bouwbesluit worden de soort instellingen genoemd die bouwproducten kunnen testen en de prestaties kunnen beoordelen.

Europese productnormen voor testen bouwproducten
De Europese Commissie bepaalt voor welke bouwproducten een geharmoniseerde norm moet worden ontwikkeld. Deze normen worden ontwikkeld door het Europese normalisatie instituut (CEN). Dit instituut laat daarbij weten of een aangemelde instantie bepaalde eigenschappen (essentiële kenmerken) van het product moet testen of beoordelen. Het CEN geeft  ook aan welke eigenschappen de fabrikanten zelf mogen testen.

Testen na publicatie productnorm
CEN heeft voor de bouwproducten al zo'n 450 Europese productnormen en 1500 ondersteunende normen opgesteld. De EC publiceert de referentie van de norm in de Official Journal van de Europese Unie (OJEU). Direct na publicatie van een Europese norm kan een fabrikant zijn product volgens die norm (laten) testen of beoordelen.

Gelden er voor de toepassing van het product strengere veiligheids- en gezondheidsaspecten? Dan moet een derde partij bepaalde proeven en controles uitvoeren. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan voor het brandgedrag van een product. Zo’n derde partij is een aangemelde instantie (notified body of NoBo).

Zoekt u een certificaat?

   zoeken