Controle op een CE-markering

 

In Nederland bestaan verschillende instanties die producten controleren waarvoor een CE-markering verplicht is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (onder andere gastoestellen) en de Inspectie SZW (onder andere apparatuur in een explosieve omgeving) zijn hier voorbeelden van. De Rijksdient voor Ondernemend Nederland geeft per productgroep een overzicht van de controlerende instanties.

Als een bouwproduct een veiligheidsrisico met zich meebrengt, moet de fabrikant een aangemelde instantie of 'notified body' inschakelen. Bijlage V van de verordening beschrijft voor elk risiconiveau de taken van de fabrikant en de aangemelde instantie. Een groot aantal aangemelde instanties heeft zich verenigd in de 'Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive' (GNB CPD).

Zoekt u een certificaat?

   zoeken